Prop. 79 L (2014-2015)

Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i politiloven. Formålet med lovforslaget er å oppfylle kravet i Grunnloven § 101 tredje ledd om lovhjemmel for bruk av militær makt mot innbyggerne ved Forsvarets bistand til politiet. Lovforslaget er en angivelse av yttergrensene for Forsvarets potensielle maktbruk.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget