Prop. 83 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til flere endringer i utlendingsloven hvor det mest sentrale endringsforslaget er å innføre et nytt tiltak i form av krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse ved alvorlige brudd på utlendingsloven. Proposisjonen inneholder også forslag til en ny bestemmelse i utlendingsloven som gir en forankring i loven for ordningen med tilskudd i forbindelse med retur.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget