Prop. 87 L (2021–2022)

Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i sosialtjenesteloven om statsforvalterens tilsynsvirksomhet, lovfesting av at det ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk stønad og opphevelse av hjemmel til å gi forskrift om midlertidige bestemmelser om økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som tydeliggjør bedriftshelsetjenestens formål og beregningsgrunnlaget for tre- og fireårsregelen ved midlertidig ansettelse.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget