Prop. 99 L (2018–2019)

Lov om forbud mot hold av pelsdyr

I denne proposisjonen foreslås å forby hold av pelsdyr, men med en overgangsordning slik at eksisterende pelsprodusenter kan drive frem til 1. februar 2025. Forbudet omfatter hold av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Samtidig foreslås at departementet kan gi forskrift om økonomisk kompensasjon og om tilskudd til omstilling til oppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget