Rapport - Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder

Rapport 36 - 2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

Rapporten ser på hvordan offentlig infrastruktur i fremtiden kan finansieres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte, uten å forsinke eller være til hinder for utvikling av utbyggingsområder. Prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS, Advokatfirmaet Hjort DA og professor emeritus Jon Vislie på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les rapporten her:
Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder (pdf)