Rapport - kommunenes planer for utbygging av barnehageplasser i 2009

Asplan Viak har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en undersøkelse om kommunens planer for utbygging av barnehageplasser i 2009.

Asplan Viak har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en undersøkelse om kommunens planer for utbygging av barnehageplasser i 2009.

Kunnskapsdepartementet ønsker å få utarbeidet et bedre kunnskapsgrunnlag om kommunenes planer for kapasitetsendringer i barnehagesektoren i 2009. Departementet vil ha et oppdatert anslag for utbygging av barnehageplasser til bruk i revidert nasjonalbudsjett 2009, og i den forbindelse gjennomføres det en spørreundersøkelse om kommunenes utbyggingsplaner.

Les rapporten her