Rapport - organisering av tilsyn med marine produkter, herunder tilsyn med sjøpattedyr og produkter fra disse

Rapport fra prosjektgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet (19.02.02)

Organisering av den offentlige matforvaltningen - Delprogram 4:

Organisering av tilsyn med marine produkter, herunder tilsyn med sjøpattedyr og produkter fra disse - Rapport fra en prosjektgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet

Rapporten i pdf-format

Rapporten er ferdigstilt 15. februar 2002