Rapport fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer ble oppnevnt av Nærings- og ­fiskeridepartementet 11. august 2021. Utvalget har vurdert dagens rammevilkår og marked for klimavennlige investeringer.

Les dokumentet