Rapport fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

Til innholdsfortegnelse

Rapport fra Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

30. juni 2022

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. august 2021.

Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 30. juni 2022

Thina Saltvedt

Leder

Roger Bjørnstad

Gunnar Sæthern Eskeland

Ingunn Ettestøl

Trude Glad

Håvard Gulbrandsen

Verena Hagspiel

Nina Lillelien

Kristin Misund

Astrid Skarheim Onsum

Jørn Rattsø

Erik Sauar

Til forsiden