Rapport fra Nordgård-utvalget

Nordgård-utvalget har sett på utfordringer ved nye former for salg og distribusjon på musikkfeltet. Kulturminister Hadia Tajik mottok rapporten fra utvalget under sitt besøk på Øya-festivalen torsdag 8. august.

Rapport fra Nordgård-utvalget (.pdf)