Rapport: Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år - en forskningsoversikt

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Høgskolen i Oslo og Akershus utarbeidet en forskningsoversikt over forskning knyttet til barn i alderen 0-3 år i barnehagen, publisert i perioden 2000-2011.

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Høgskolen i Oslo og Akershus utarbeidet en forskningsoversikt over forskning knyttet til barn i alderen 0-3 år i barnehagen, publisert i perioden 2000-2011. Rapporten presenterer norsk, nordisk og internasjonal forskning på høyt vitenskapelig nivå.

Les rapporten: Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år