Rapporter og planer

Rapport: Kompetansebehov i barnehagen

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) utarbeidet rapport om kompetansebehov i barnehagen.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) utarbeidet rapport om kompetansebehov i barnehagen.

Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Ansatte i barnehagene mener de har størst behov for kompetanseheving innenfor følgende områder:- Barn med spesielle behov

- IKT i arbeidet i barnehagen

- Språklig og kulturelt mangfold

- For styrere og pedagogiske ledere er også ledelse et høyt etterspurt tema

 

 

 

 

-