Rapport med vurdering og anbefalinger vedrørende gjenstander beslaglagt 24. august 2021

Rapport fra Kulturhistorisk museum, mars 2022

På bakgrunn av anmodning fra Irak om ettersøking av irakiske kulturgjenstander, har Kulturhistorisk museum undersøkt de aktuelle gjenstandene.

Report with assessment and recommendations concerning objects impounded  August 24, 2021 (.pdf)