Avinor og eierskapsutfordringer

Analyseselskapet Integra har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en rapport om Avinors eierskapsstruktur.

Bakgrunn:
Avinor har i sin virksomhetsplan (§10 plan), forelagt Samferdselsdepartementet 22. oktober 2012, foreslått å skille ut Flysikringsdivisjonen som et datterselskap under Avinor AS.

Analysesekskapet Integra har utredet fordeler og ulemper med Avinors forslag.

Les rapporten her. (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn:
Avinor har i sin virksomhetsplan (§10 plan), forelagt Samferdselsdepartementet 22. oktober 2012, foreslått å skille ut Flysikringsdivisjonen fra hovedselskapet og opprettes det som et datterselskap av Avinor AS.

Analysesekskapet Integra har utredet fordeler og ulemper med Avinors forslag.