Rapport om Hovedavtalen i staten

- et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har Fafo utarbeidet en rapport om Hovedavtalen i staten.

I rapporten har Fafo kartlagt lederes og tillitsvalgtes erfaringer med hovedavtalen og hvordan avtalen praktiseres
i statlige virksomheter.

Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling? (pdf)