Rapport om rettsregler om lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten

Denne utredningen handler om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i luftfarten for besetningsmedlemmer med ulik grad av tilknytning til Norge.

Utredningen kan lastes ned her.