Rapport om samarbeid innen høyere utdanning mellom Norge og Kina

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rapport om samarbeid innen høyere
utdanning mellom Norge og Kina

Den kgl. norske ambassade i Beijing mai 2003