Rapport om samarbeid innen høyere utdanning mellom Norge og Kina

Rapport om samarbeid innen høyere
utdanning mellom Norge og Kina

Den kgl. norske ambassade i Beijing mai 2003