Rapport om Stad skipstunnel

Kystverket har på bestilling fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en rapport som gjennomgår prosjektløsninger og kostnadsanslag for Stad skipstunnel.

Bakgrunnen for bestillingen er en ambisjon om å få kostnadene ned på nivået i Nasjonal transportplan 2018-2029, etter at kostnadsanslaget har økt fra 2,7 mrd. kroner i transportplanen til 3,7 mrd. kroner i den eksterne kvalitetssikringen. Rapporten Kystverket har fått utarbeidet foreslår tiltak som kan redusere kostnadene sammenlignet med kvalitetssikringen. Samferdselsdepartementet vil gjennomgå rapporten med sikte på å avklare videre oppfølging av prosjektet.

Rapporten kan lastes ned her.