Rapport: Operasjon operanasjon. Evaluering av region- og distriktsopera/musikkteater

Telemarksforsking, rapport nr. 381, 2016

Kulturdepartementet utlyste i juni 2015 en evaluering av region- og distriktsopera/musikkteater. Telemarksforsking ble tildelt oppdraget, og denne rapporten er resultatet av evalueringen. Arbeidet er gjennomført i perioden oktober 2015 – april 2016.

Rapporten "Operasjon operanasjon" (.pdf)