Virkemidler for fremtidig utvikling av grønn luftfart i Norge

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Green Future, kartlagt hvor langt markedet og teknologiske utviklingen har kommet i utviklingen av fremtidens lav- og nullutslippsløsninger. Rapporten inneholder også en vurdering av i hvilken grad dagens virkemidler treffer behovene til luftfartsnæringen. Rapporten gir anbefalinger til konkrete tiltak som kan legge til rette for en raskere utvikling og implementering av fremtidens fly.

Les rapporten (pdf)