Regelverk for Inkludering i idrettslag

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag.

Fastsatt av Kulturdepartementet august 2021.

Regelverk for Inkludering i idrettslag (.pdf)