Regjeringens idrettsstrategi: Sterkere tilbake - En mer inkluderende idrett

Strategien tar utgangspunkt i gjeldende mål og målgrupper i idrettspolitikken. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive fysisk aktivitet. Samtidig er barn og ungdom (6-19 år) og personer med funksjonsnedsettelse prioriterte målgrupper.

Sterkere tilbake - En mer inkluderende idrett (.pdf)