Regler for personer utsatt for menneskehandel

Utlendingsdirektoratet har utarbeidet to rundskriv for personer som er utsatt for menneskehandel og som ikke har lovlig opphold i landet.

Regler for personer utsatt for menneskehandel

Utlendingsdirektoratet har utarbeidet to rundskriv for personer som er eller kan være utsatt for menneskehandel og som ikke har lovlig opphold i landet.

Refleksjonsperiode
For personer som er utsatt for menneskehandel, og som ikke har lovlig opphold i Norge, kan det gis en refleksjonsperiode på minimum 45 dager. I denne perioden skal personen kunne områ seg, og vurdere en anmeldelse. Terskelen skal være lav for innvilgelse. Les mer i rundskriv fra UDI.

Arbeids- og oppholdstillatelse
Etter refleksjonsperioden kan det gis en midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse. Vilkårene beskrives i rundskriv fra UDI.