Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprogram

Nordlandsforskning 2008.

Evalueringen vurderer i hvillen grad programmet har hatt positive effekter og bidratt til å redusere markeds- og systemsvikt.

Evalueringen vurderer i hvillen grad programmet har hatt positive effekter og bidratt til å redusere markeds- og systemsvikt. Nordlandsforskning 2008.