Rundskriv F-022-01

Registrering av medlemskap i Den norske kirke - ny meldingsrutine (16.03.2001)

Rundskriv
F-22-01

Saksnr. 01/97 KiA MTB/

16.03.2001

 

Presteskapet

Registrering av medlemskap i Den norske kirke – ny meldingsrutine

Vi viser til departementets rundskriv av 18. juni 1997 og 12. januar 2000 ( F 001-00) om registrering av medlemskap i Den norske kirke. Av sistnevnte skriv fremgår at melding om medlemskap skal sendes på blankett F-0375 til Kongsvinger likningskontor og folkeregister. Denne meldingsrutinen er nå endret, slik at de kvartalsvise meldingene om dåp, innmelding og utmelding foretatt etter 1. januar 2001 skal sendes til

Kirkerådet, Postboks 5913 Majorstua,0308 Oslo.

Det er i denne sammenheng utarbeidet en ny blankett, som ligger vedlagt.

Elektronisk utgave kan lastes ned fra: http://blanketter.ft.dep.no/.

Når det gjelder opplysninger om dåp, innmelding og utmelding, skal man føre den dato som står i kirkeboken, dvs. den dato da handlingen fant sted. Det er kirkebokføreren for det sokn der handlingen fant sted som er ansvarlig for å sende melding. Det skal sendes inn ett skjema hvert kvartal for hvert sokn. Flere små sokn kan føres på samme skjema, dersom det klart framgår hvilke handlinger som har funnet sted i hvilke sokn.

Melding om handlinger som har funnet sted før 1. januar 2001 sendes til Kongsvinger likningskontor og folkeregister som tidligere.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

   
   

Thom M. Rafoss avdelingsdirektør