Rundskriv F-14-95

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskningsstillinger ved høgskoler og universiteter Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar

Rundskriv F-14-95

Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskningsstillinger ved høgskoler og universiteter
Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar