Rundskriv G-5/01

Tilgang til nettsteder i justissektoren gjennom portalen norge.no

Rundskriv G-5/2001
Februar 2001
Underliggende virksomheter og embeter

Tilgang til nettsteder i justissektoren gjennom portalen norge.no

Formål

Større åpenhet i forvaltningen er en politisk målsetting. Det skal være enkelt for publikum å finne frem til informasjon og tjenester fra offentlige virksomheter.

Departementet vil med dette rundskrivet be om at alle virksomheter i justissektoren legger til rette for at det opprettes lenke fra relevante menyvalg på internettportalen norge.no til virksomhetens nettsted. Registrering skjer gjennom at ansvarlig for nettstedet kontakter redaksjonen i norge.no. For mer informasjon se menyvalg "Om norge.no" på norge.no’s startside.

Bakgrunn

Informasjon til publikum er et satsingsområde i IT-strategi for justissektoren. Den store utbredelsen av Internett har gitt forvaltningen en ny informasjonskanal ut mot en stadig større del av befolkningen. Tiltaket "Justissektorens hjemmesider på Internett" i IT-handlingsplan for justissektoren har som formål at det skal være enkelt for publikum, næringsliv og forvaltning å finne frem til informasjon og tjenester fra virksomhetene i sektor.

Døgnåpen forvaltning og effektivisering med bruk av IT er et av tiltaksområdene i regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor. Døgnåpen forvaltning er en forvaltning hvor tjenestene tilbys som elektroniske selvbetjeningsløsninger, tilgjengelig for brukerne når den enkelte selv ønsker det.

Portalen norge.no

norge.no er en felles inngang – en offentlig portal - som skal hjelpe brukerne å finne frem til offentlige tjenester og informasjon på Internett. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes sentralforbund eier tjenesten. Utviklingen av norge.no skjer gjennom et samarbeid mellom Statens informasjonstjeneste og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Nettstedene som norge.no peker til, er underlagt kvalitetskrav som markerer at tjenesten er offentlig.

norge.no: Mål og krav til eksterne nettsteder

Det er definert tre mål for tjenesten norge.no:

  • norge.no skal gjøre det enklere for brukerne å finne frem til offentlige tjenester og offentlig informasjon.
  • norge.no skal stimulere til at flere offentlige instanser kommer på Internett.
  • Portalen norge.no skal medvirke til å øke kvaliteten på de offentlige tjenestene på Internett.

Krav til eksterne nettsteder med lenke fra portalen norge.no:

  • Nettstedet skal tilhøre et offentlig (kommunalt eller statlig) organ.
  • Nettstedet må være godkjent for publisering av fagansvarlig instans i statlig, kommunal eller fylkeskommunal myndighet.
  • Krav mht kvalitet som markerer at tjenesten er offentlig, må overholdes.

Krav til kvalitet på eksterne nettsteder:

  • URL’er, adresser og andre oppføringer skal oppdateres fortløpende og senest i løpet av tre døgn
  • Endringer i annen tekst (samfunnsinformasjon og generell informasjon) skal oppdateres jevnlig og senest innen tre døgn etter mottatt tips.
  • Nyheter og annen informasjon skal oppdateres daglig.

Nettsteder i justissektoren

Det finnes allerede lenke fra norge.no til flere av nettstedene til virksomheter i justissektoren. Gjennom internetportalen norge.no gir menyvalgene tilgang til offentlig informasjon gjennom alfabetisk liste av etater, samfunnsinformasjon, geografisk plassering eller ved valg av emne for eksempel "Lov&Rett" og "Rettslige spørsmål". Hver virksomhet er ansvarlig for at det blir etablert en lenke fra relevante menyvalg på norge.no til virksomhetens nettsted.

Internettportalen norge.no har Offentlige skjema som et av menyvalgene. Dette valget inneholder lenker til statlige og kommunale blanketter og skjemaer i elektronisk versjon. Virksomheter som har blanketter og skjema tilgjengelig elektronisk på eget nettsted skal bidra til at disse blir tilgjengelige gjennom inngangen Offentlige skjema på norge.no.

Nyttig informasjon om hjemmesider og bruk av Internett, finnes i rapporten "E-post og Internett i domstolene".

Rapporten er tilgjengelig på : http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/rapporter/

VEDLEGG