Rundskriv G-8/2006

Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjensten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige

Rundskriv G-8/2006

Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige

Formålet med rundskrivet er å klargjøre ansvarsfordelingen i forhold til rusmiddelavhengige, styrke samarbeidet mellom tjenestene og bidra til bedre samarbeidsløsninger regionalt og lokalt. Rundskrivet har også som målsetting å inspirere til regionale og lokale møter og felles planer for samarbeidet om rusmiddelavhengige.

Rundskriv G-8/2006 (pdf)