Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv I-3/2018 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019

Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling. Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege og tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis stønad til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdommer og skade

Les hele rundskriv I-3/2018 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019