Rundskriv N-4/2022 om egenerklæring for løyvehavere - korrigert

Dette rundskrivet korrigerer samme rundskriv av 8. desember. I egenerklæringsskjemaet er det satt inn et nytt punkt om foretaksnavn og organisasjonsnummer.

Les rundskrivet (pdf)