Rundskriv V-17-02

Fraværsstatistikk 4. kvartal 2001 og året 2001 (01.07.02)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 17/2002

2002/1202 AØ OD

01.07.2002

Fraværsstatistikk 4. kvartal 2001 og året 2001

Vedlagt oversendes kopi av Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) brev av 23.05.02 med fraværsstatistikk for 4. kvartal 2001 og året 2001. Følgende vedlegg følger AADs brev:

  1. Tabellhefte med statistikk for 4. kvartal 2001
  2. Tabellhefte med statistikk for året 2001
  3. Statistikk E- Avviksrapport, Sykefravær i prosent av mulige dagsverk for 4. kvartal 2000- 4. kvartal 2001, for departementsområdene fordelt på underliggende etater
  4. Statistikk E - Avviksrapport, Sykefravær i prosent av mulige dagsverk for 2000 - 2001, for departementsområdene fordelt på underliggende etater.

Med hilsen

Steinar Lien e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

7 vedlegg