Samfunnsøkonomiske kostnader av kriminalitet

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet.

Rapport: Samfunnsøkonomiske kostnader av kriminalitet (PDF)