Samiske tall forteller 15

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Denne utgaven inneholder følgende artikler:

  • Utviklingstrender av samisk språk i formell utdanning, av Kevin Johansen 
  • Aamisk urbanisering og om hvor samene bor, av Mikkel Berg Nordli  
  • Hvordan dagens reindriftspolitikk er en videreføring av rasjonaliseringspolitikken fra 70-tallet, av Kathrine Ivsett Johnsen
  • Analyser av endringer i det dominerende norske narrativet om samisk reindrift de siste årene, av Tor A. Benjaminsen 
  • Hva som skjedde historisk med kastrerte rein i Sovjetunionen og Norge, med sammenligning av hvordan enkelte typer av rein i reinflokkene ble utelatt i den «moderne» reindriftsstatistikken i Norge, av Svein Disch Mathiesen, Eli R. Skum og Lars Mo
  • Statistisk sentralbyrås årlige oversiktsartikkel som sammenstiller og kommenterer løpende statistikk for et utvalg samfunnsområder, av Anders Sønstebø 

Samiske tall forteller 15.pdf