Samiske tall forteller 6

- kommentert samisk statistikk 2013

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Temaer som blir kommentert i Samiske tall forteller 6 er endringer i den samiske språksituasjonen i Norge, Sametingets midler til samiske språk, studiepoengproduksjon i samisk i høyere utdanning, samisk språkbruk på skilt og mattrygghet i nord.

Samiske tall forteller 6 (PDF)