Samlet innsats og ny struktur

Den blå-grønne matalliansen - Innstilling fra styringsgruppen oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet - Desember 2004

Samlet innsats og ny struktur

Den blå-grønne matalliansen

Innstilling fra styringsgruppen oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Last ned rapporten (pdf-format)

Presentasjon under overlevering av rapporten (ppt-format)