Samtykke til at det i statsregnskapet for 2023 under kapittel 1352, post 77, kan utgiftføres uten bevilgning inntil 75 mill. kroner

Ekstremværet Hans medførte store forstyrrelser i transporten mellom flere landsdeler. Særlig togtrafikken er hardt rammet som følge av kollapsen av Randklev bru på Dovrebanen. Dette vil ha langvarige konsekvenser for gods- og persontrafikken på bane frem til ny bru er på plass. Regjeringen vil opprette en midlertidig støtteordning som skal sørge for å opprettholde nødvendig godstransport på bane så lenge det ikke er mulig å frakte gods på Dovrebanen, går det fram av dokumentet.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)