Særavtaler m.m. for skoleverket F-4073

Håndbok med tillegg

1 Særavtaler m.m. for skoleverket

Håndbok

F-4073 er her lagt ut i PDF-format

Håndbok om særavtaler m.m. inneholder de forenklede særavtalene med departementets kommentarer, i tillegg til andre aktuelle avtaler og regler som gjelder spesielt for undervisningspersonalets lønns- og arbeidsforhold. Håndboka erstatter i hovedsak F-3000.

Tillegg nr 1 med vedlegg

Tillegg nr 2 med vedlegg