Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Rapport fra Post- og teletilsynet om sårbarheten i mobilnettene i Norge

På bakgrunn av hendelser med brudd og bortfall av mobilnett og mobiltjenester i mai og juni 2011, fikk Post- og teletilsynet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å kartlegge sårbarheten i mobilnettene i Norge.

Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar