Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fafo utarbeidet en rapport om hvordan det jobbes med seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter.

Les hele rapporten her(PDF)