Skolen etter koronapandemien

Et løft for trivsel og læring

Arbeidsgruppen som skulle foreslå tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring ble nedsatt av regjeringen13. mai 2021. Gruppen fikk i oppdrag å anbefale tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for barn, unge og voksne i skolen, og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring.

Gruppen skulle både se påtiltak for alle elever, og for elevgrupper som er sårbare og/eller har behov for ekstra oppfølging og støtte.