Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

Rapporten omfatter en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling, ogser på mulige årsaker til lav deltakelse blant disse kommunene. Videre blir det også sett på forskjeller i lærings- og innovasjonseffektermellom kommuner som samarbeider om prosjekter.

Last ned hele rapporten her(pdf)