Søknader om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

Søknad fra Norges Televisjon AS (søknaden er i pdf-format)
- Vedlegg 6 Erfaringer fra andre land
- Vedlegg 6 Europarådet (i pdf-format)