Spelemidlar til idrettsanlegg. Ein gjennomgang av søknader, tildelingar og anlegg (2021)

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidd denne statistikksamlinga om idrettsanlegg og tilskotsordninga for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spelemidlar til idrettsanlegg. Ein gjennomgang av søknader, tildelingar og anlegg (2021) (.pdf)