Lover og regler

Spesialisthelsetjenesteloven

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Loven gjelder for spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes i riket av staten og private, når ikke annet følger av de enkelte bestemmelser i loven. Departementet kan ved forskrift eller i det enkelte tilfelle bestemme hva som er spesialisthelsetjeneste.

Se loven på lovdata.no