Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg (2020)

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg (2020) (.pdf)