Spørsmål og svar relatert til utlysing av radiokonsesjonen

Spørsmål og svar relatert til utlysing av radiokonsesjonen, søknadsprosessen m.v.