Ny veileder for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Regjeringen vil arbeide for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt. Den norske utenrikstjenesten er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, i kontakt med partnerorganisasjoner, sivilt samfunn, myndigheter og i normativt arbeid.

Den nye veilederen for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er laget for å styrke utenrikstjenestens arbeid på området.

Fra omslaget på veilederen.
Fra omslaget på veilederen.