St.meld. nr. 2 (1996-97)

Revidert nasjonalbudsjett 1997

Revidert nasjonalbudsjett 1997

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 13. mai 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Innhold

________________________

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget