St.meld. nr. 39 (1996-97)

Norsk jernbaneplan 1998-2007

St meld nr 39

(1996-97)

Norsk jernbaneplan 1998-2007

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 18. april 1997, godkjent i statsråd samme dag.


Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 18 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget