St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 300-336

Inntektskapitler: 3300-3334

Tilråding fra Kulturdepartementet av 15. september 2000 godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format

Følg proposisjonen på Stortinget